Αεροβική
Στο Τ.Ε.Ι. Σερρών λειτουργούν τμήματα Αερόβιας γυμναστικής (Aerobic) με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού φοιτητών - φοιτητριών.    
 

Η αερόβια γυμναστική είναι μια πολύπλευρη κινητική δραστηριότητα με
την οποία επιτυγχάνεται η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, καθώς και τόνωση όλων των λειτουργικών συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού.

Τα τμήματα αυτά ξεκινάνε τον Οκτώβριο και τελειώνουν με τη λήξη του Ακαδημαϊκού έτους.