Καλαθοσφαίριση    
    Η καλαθοσφαίριση στην Ελλάδα βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι να ασχολούνται με το άθλημα αυτό.


Γι' αυτό το λόγο το Γραφείο Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Σερρών στο αθλητικό του πρόγραμμα έχει συμπεριλάβει το δημοφιλές αυτό άθλημα, αναπτύσσοντας τις εξής δραστηριότητες :

 
 

α) Διοργάνωση Εσωτερικού Πρωταθλήματος μεταξύ των Σχολών του
Τ.Ε.Ι. Σερρών.

β) Συγκρότηση των Αντιπροσωπευτικών Ομάδων Ανδρών - Γυναικών.

γ) Συμμετοχή των Αντιπροσωπευτικών Ομάδων Ανδρών - Γυναικών στο
Πανελλήνιο Φοιτητικό Πρωτάθλημα.