Το Τ.Ε.Ι. Σερρών είναι ένα νέο,δυναμικό και γρήγορα αναπτυσσόμενο Ίδρυμα, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις για παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, ανάπτυξη εφαρμομένης και τεχνολογικής έρευνας και συμβολή στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών.

Στις μέρες μας η υγιής και ολοκληρωμένη παιδεία συνίσταται στο συνδυασμό πνευματικής καλλιέργειας και προαγωγής της σωματικής ευεξίας. Ο αθλητισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη των κοινωνικών αρετών, όπως η συνεργασία, η αλληλεγγύη, η συνέπεια και η υπευθυνότητα, προάγει την ομαλή κοινωνικοποίηση του ατόμου και συντελεί στην ψυχική και σωματική ισορροπία του.

Για το λόγο αυτό, το Ίδρυμά μας προσφέρει στους φοιτητές του την δυνατότητα για ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες σε ένα άρτια οργανωμένο και πλήρως εξοπλισμένο, στελεχωμένο από ειδικούς Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, που ενισχύουν και καθοδηγούν την προσπάθεια των φοιτητών.

Επειδή η επιστημονική μόρφωση και η πνευματική καλλιέργεια πρέπει να συνοδεύεται από σωματική άσκηση, προσκαλώ όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τ.Ε.Ι. Σερρών, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, να συμμετέχουν ενεργά τις αθλητικές δραστηριότητες και να συνεχίσουν την προσπάθεια που έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, προσφέροντας πανελλήνιες διακρίσεις στο Ίδρυμα.

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Σερρών
Δρ Δημήτριος Πασχαλούδης