Λατινοαμερικάνικοι Χοροί
Στο Τ.Ε.Ι. Σερρών λειτουργούν τμήματα λατινοαμερικάνικου χορού με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού φοιτητών - φοιτητριών.