ΤΑΕ-ΚWON-DO  
Το Ταεκβοντό είναι μια πολεμική τέχνη αυτοάμυνας. Ως άθλημα αποτελεί ένα συνδυασμό φιλοσοφίας, πνευματικής πειθαρχίας, σωματικής εξάσκησης και ικανότητας.

Το Ταεκβοντό καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων, που προάγουν τα ακόλουθα :

α) Την αυτοπροστασία, δηλαδή την ικανότητα ο ασκούμενος να αμύνεται σε
οποιαδήποτε μορφή βίας

β) Την καλή φυσική κατάσταση

γ) Το αίσθημα της αυτοπεποίθησης, του σεβασμού και του δικαίου

δ) Την καλή υγεία ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου και σωματότυπου

ε) Τον πρωταθλητισμό σε Ολυμπιακό επίπεδο. Το άθλημα θεωρείται ως μία από τις καλύτερες πολεμικές τέχνες αυτοάμυνας και εξασκείται σε επίπεδο πρωταθλητισμού σε περισσότερες από 150 χώρες.