Παραδοσιακοί Χοροί
 
Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Ι. Σερρών περιλαμβάνει στο πρόγραμμα του το μάθημα των Παραδοσιακών χορών με κύριο στόχο τη διάσωση της εθνικής μας κληρονομιάς.


Στο Γυμναστήριο του Τ.Ε.Ι. Σερρών διδάσκονται παραδοσιακοί και λαϊκοί χοροί.


Έχει δημιουργηθεί χορευτικό συγκρότημα με σπουδαστές - στριες το οποίο εκπροσωπεί το Τ.Ε.Ι. Σερρών σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και Πανεπιστημιάδες.